Spoločnosť bola založená v roku 2004 a ponúka rozličné služby v oblasti servisu a podpory, týkajúce sa obchodných aktivít so surovinami. V tejto súvislosti sa ACI považuje za špecialistu na rozhraní medzi priemyslom a obchodom, prípadne odbytovými spoločnosťami.

V dôsledku rozsiahlych zmien, odohrávajúcich sa od roku 2008 predovšetkým na európskych finančných trhoch a nie v poslednom rade v dôsledku stúpajúceho dopytu po surovinách, uchovávajúcich hodnotu, sa spoločnosť ACI v roku 2011 rozhodla zamerať sa na trh s drahými kovmi.

Pre tieto účely bola v roku 2012 spoločne s vedúcim poskytovateľom EDV služieb pre odbytové spoločnosti a špeciálne banky vyvinutá vlastná výkonná platforma pre drahé kovy, predovšetkým pre zlato. V tejto súvislosti sa v stredobode nachádza  nielen transparentnosť v spojení s profesionálnou prípravou informácií, ale aj vytvorenie profesionálnej a zároveň nanajvýš užívateľsky ústretovej vstupnej a prístupovej plochy, určenej pre spotrebiteľov.

Vytvorená výkonná platforma disponuje rôznorodými možnosťami výberu medzi nákupnými stratégiami a miestami uskladnenia. Pri selektívnom výbere partnerských spoločností a bánk sa kvalita, istota a stálosť nákupov nerastných surovín zo strany klientov  nachádzajú na prvom mieste.

Christian Pohl
Management

Klaus Schönfelder
Management

Vaše výhody – Naše služby

  Overená kvalita zlata
  Atraktívna nákupná cena
  Diskrétnosť a bezpečnosť
  Priamy prístup na Vaše osobné online konto
  Nekomplikovaný postup
  Možnosť vlastného určovania nákupu a predaja
  Individuálne možnosti výberu pri uskladnení a dodávke Vášho depozitu
  Transparentnosť a prístup k aktuálnym informáciám o trhu