Metale szlachetne są ponadczasowe. Złoto jest synonimem pewności i zaufania. Złoto utożsamia materialny dobrobyt, stabilność i historyczną wartość,
niezależną od czasów i epok.

Najcenniejsze pośród wszystkich metali szlachetnych

Swój mit i popularność zawdzięcza długiej historii rozwoju i sukcesów. Odzwierciedla to również przyszłe oczekiwania ludzi co do utrzymania jego wartości.

Jednym z najbardziej istotnych motywów do zakupu złota jest obawa przed dewaluacją innych wartości, w szczególności wartości pieniądza. Złoto jako realny majątek utrzymuje swoją wartość, również i wtedy gdy banki i państwa popadają w kryzys a ceny akcji spadają. Złoto można wymieniać i zbywać.

Posiadanie złota pozwala przetrwać trudne okresy kryzysowe i utrzymać poziom dobrobytu nawet przy głębokich i ostrych zmianach systemowych czy gospodarczych.


Gwiazda pośród metali szlachetnych

Ograniczone złoża wszystkich metali szlachetnych – w szczególności złota – w znacznym stopniu kształtują ich ceny. Towary deficytowe są zwykle bardzo drogie. Uznane pozycje w literaturze fachowej analizujące złoża surowców/minerałów szacują, że na jedną tonę złóż skalnych ziemi przypada cztery miligramy (4 tysięczne jednego grama) złota. Z tego powodu światowa podaż złota wzgl. jego dostępność na rynkach podlega naturalnemu ograniczeniu. W przeciwieństwie do podaży popyt na złoto stale rośnie. W XXI wieku dostęp do złota ma już większa cześć populacji.

Również i z tego powodu, że między innymi w Chinach dopuszczono do nabywania i posiadania złota przez osoby prywatne. Według dzisiejszej wiedzy szacuje się, że znaczna część zasobów złota została już wydobyta i pozostaje złożona w bankach centralnych i komercyjnych lub jest przetwarzana jako biżuteria lub towar wartościowy.
Popyt bez końca? - Kto tego potrzebuje?

Złoto służy ludziom jako biżuteria, przedmiot wartościowy oraz lokata a bankom centralnym na całym świecie jako rezerwa dewizowa.

Ponad to –złoto dzięki swoim specyficznym chemicznym i fizycznym właściwościom stanowi niezaprzeczalnie ważny faktor rozwoju i postępu w przemyśle.

Ochrona statusu złota jest zdeklarowanym celem nie tylko dla wielu firm ale i dla każdej osoby indywidualnej, ponieważ stanowi ono warunek powodzenia każdego ich planu w życiu zawodowym i prywatnym.

Nabywanie jednostek funduszy inwestycyjnych czy akcji, zawieranie planów oszczędnościowych lub nabywanie gruntów, zawieranie umów ubezpieczenia na życie czy planów emerytalnych …

Krótko ujmując: Nie chodzi tylko o to, by mieć jak najwięcej pieniędzy lecz raczej o to, by z kwotami pieniędzy, jakie ma się do dyspozycji móc realizować jak najwięcej swoich celów. 

Czy złoto stanie się surowcem XXI wieku?

W XXI wieku złoto może mieć nowe(stare) znaczenie: Obecny wiek naznaczony jest nieprzewidywalnymi i długimi okresami niepewności. Wyzwania, często nieznane i niedyskutowane oficjalnie od wielu dekad wymuszają procesy zmian i powodują wstrząsy w globalnych strukturach władz.

Rosnąca część ludności świata obawia się kolejnych egzystencjalnych wstrząsów, szczególnie dotyczy to krajów wysoce uprzemysłowionych jak USA czy Europa.

Jedyne co wydaje się być pewne na początku tego wieku to nieuchronność stałych i szybkich zmian jako nieodzownej części zmieniającej się gospodarki i konieczność zmagania się z nimi. W czasach niepewności złoto było i nadal jest pożądanym dobrem, stąd przekonanie, iż stanie się ono surowcem wieku.