Pewność i zaufanie

Złoto symbolem pewności i zaufania
Złoto jako synonim pewności i zaufania ma od tysięcy lat tradycję jako przedmiot wymiany, waluty handlowej czy biżuterii. Złoto fascynuje ludzkość od zarania dziejów: Świecący metal uznany za niezwykle szlachetny posiada niespotykaną moc i nieodpartą siłę przyciągania.


Przeczytaj więcej


Stabilność i wartość

Dobrobyt, stabilność i wartość
Złoto jest jednym z najcenniejszych metali szlachetnych. Swój mit i swoją popularność złoto zawdzięcza wieloletniej historii sukcesu. Złoto od zawsze stanowiło również symbol statusu i było wysoko cenione przez większość ludzkości.

Przeczytaj więcej


Podaż i popyt

Złoto – Gwiazda pośród metali szlachetnych
Występowanie oraz złoża złota na świecie są ograniczone. W chwili obecnej wydobycie jest niezwykle kosztowne i pracochłonne. Złota nie można również wytwarzać na skalę przemysłową (w ramach ekonomicznie dopuszczalnych kosztów i nakładów)


Przeczytaj więcej5 kluczowych powodów by kupić złoto


Pewność

Złoto od zawsze było wartościowe i kosztowne. Od setek już lat złoto pozostaje uznaną i pożądaną formą lokaty. Szczególnie w czasach, kiedy inne formy inwestowania tracą swoją wiarygodność i wartość, to właśnie złoto daje pewność i bezpieczeństwo.
Niezależność


Pewność złota sprowadza się do jego niezależności. Cena złota pozostaje niezależna i nie poddaje się wpływom polityki pieniężnej poszczególnych państw, rynków papierów wartościowych, wahaniom wartości walut czy załamaniom kredytowym oraz innym podobnym wpływom zewnętrznym.

Płynność


Kto posiada złoto, zawsze ma pieniądze. Złoto pozostaje w obrocie handlowym przez dwie godziny dziennie, każdego dnia, na całej kuli ziemskiej. Mając wysokowartościowe złoto posiadamy jedyną w swoim rodzaju „międzynarodową walutę“, która jest zbywalna w każdej chwili i w każdym miejscu.


Osobista rezerwa kapitałowa

4. Banki centralne w dalszym ciągu wybierają złoto jako „instrument“ swoich rezerw. Podobnie jak liczni wielcy instytucjonalni inwestorzy, fundusze, kasy emerytalne i instytucje lokują swój majątek w złoto. Wielu znamienitych ekspertów radzi by i prywatni inwestorzy lokowali między 5-10% swojego majątku w złoto.
Stabilność


Mimo stale pojawiających się wahań cen na wolnym rynku, wartość złota w skali długofalowej nadal pozostaje stabilna. W ostatnich latach dał się zaobserwować stabilny trend wzrostu cen złota. Złoto ma potencjał by stać sie surowcem XXI wieku.