Disclaimer – uwagi prawne

Niniejszy dokument stanowi materiał reklamowy. Informacje zawarte w niniejszym zestawieniu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i nie mogą być podstawą ani prawną ani podstawą. Nie należy w nich postrzegać również oferty, porady, zalecenia czy nakazu podejmowania decyzji o wyborze formy lokaty czy inwestycji dowolnej formy. Prosimy zwrócić uwagę, iż zawarte tutaj informacje nie zastępują fachowego i kompetentnego doradztwa w zakresie lokat i produktów.

Wszelkie zawarte w zestawieniu informacje zostały dostarczone i przetworzone przez all community intertrading sp. z o.o.. Bazują one na źródłach uznanych przez spółkę jako wiarygodne i pewne. Jednak spółka all community intertrading Sp., z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność zawartych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty lub szkody, jakie mogłyby powstać w skutek przedstawionych informacji. Z wyjątkiem szkód powstałych na skutek czynów umyślnych i rażących zaniedbań. Przedstawione w zestawieniu informacje i opinie wyrażają stanowisko all community intertrading Sp., z o. w momencie ich opublikowania i w przyszłości mogą zostać zmienione bez zapowiedzi. Podsumowanie może zawierać wypowiedzi wyrażające przyszłościowe opinie.

Nawet jeśli wyrażają one poglądy i oczekiwania all community intertrading Sp., z o., to faktyczne i realnie uzyskane wyniki mogą znacznie odbiegać od wyrażonych oczekiwań. Prosimy o rozważenie, iż wartość dowolnej inwestycji może zarówno wzrosnąć jak i spaść. Inwestor musi być świadomy oraz musi być w stanie zaakceptować straty ulokowanego kapitału (ryzyko straty totalnej). Rozwój i wzrost inwestycji z przeszłości nie stanowi gwarancji ani podstawy zmiany wartości na przyszłość. Kopiowanie lub używanie stworzonych i opublikowanych przez all community intertrading Sp., z o. treści w części lub w całości - bez pisemnej zgody all community intertrading Sp., z o. jest zabronione.