Powstała w roku 2004, oferuje różne usługi serwisowe i uzupełniające związane z działalnością handlową surowcami. ACI postrzega się jako specjalistę na styku przemysłu, handlu i struktur dystrybucji. W związku z głębokimi i daleko idącymi przemianami na rynkach finansowych głównie w Europie począwszy od roku 2008 oraz w oparciu o stale rosnące zapotrzebowanie na wysokowartościowe surowce ACI podjęła w roku 2011 decyzję o skoncentrowaniu się na obrocie metalami szlachetnymi.

W tym celu w roku 2012 wspólnie z wiodącą spółką świadczącą usługi informatyczne i usługowe dla struktur sprzedaży oraz specjalistycznych banków powstała jedyna platforma obsługująca obrót metalami szlachetnymi – szczególnie złotem. W centrum uwagi postawiono nie tylko przejrzystość i profesjonalne informatyczne rozwiązania lecz również przyjazny dla konsumenta system dostępu i użytkowania.

Powstała platforma transakcyjna wyróżnia się bogactwem możliwości wyboru strategii zakupu i przechowywania. Selektywny wybór firm i partnerów oraz banków udowadnia, iż bezpieczeństwo, pewność i zrównoważony rozwój wybranych przez klienta surowców zostały postawione na pierwszym miejscu.

Christian Pohl
zarządzanie

Klaus Schönfelder
zarządzanie

Twoje korzyści – Nasze usługi

  Sprawdzona jakość złota
  Atrakcyjna cena zakupu
  Dyskrecja i bezpieczeństwo
  Bezpośredni dostęp do osobistego konta online
  Nieskomplikowane procedury
  Sam określasz zakup i sprzedaż
  Indywidualne możliwości wyboru przechowania i dostarczania zawartości depozytu
  Przejrzystość i dostęp do aktualnych informacji rynkowych